Logo Logo
Struktura programu Cambridge CELTA

Struktura programu Cambridge CELTA

Hlavním účelem kurzů Cambridge CELTA je pomoci kandidátům získat a rozvíjet účinné a zásadové metodické postupy ve výuce angličtiny. Toho je docíleno jak teoretickými přednáškami a semináři obvykle v dopoledních hodinách, tak praktickou výukou, kde se v odpoledne nabyté teoretické poznatky ihned převádějí do praktických dovedností.

Kurz pokrývá pět základních oblastí:

 • Studenti a vyučující, kontext výuky a učení
 • Jazyková analýza a povědomí
 • Jazykové dovednost: čtení, poslech, mluvení a psaní
 • Plánování a zdroje pro nejrůznější kontext
 • Rozvoj výukových dovedností a odbornost

Jak budete hodnoceni

Hodnocení probíhá v průběhu celého kurzu, není žádná závěrečná zkouška. Jsou dva typy hodnocení - praktická výuka a seminární práce. Pro získání certifikátu je nutné úspěšně splnit nároky obou typů. 

Výsledná známka pak může být jedna z následujících:

 • Pass ‘A’
 • Pass ‘B’
 • Pass

Praktická výuka

Praktická výuka sestává ze šesti hodin práce se živými skupinami na dvou úrovních pokročilosti. Hodnocení je založeno na celkovém výkonu.

Písemné práce

Součástí kurzu jsou čtyři písemné práce se zaměřením na:

 • analýzu potřeb studenta a reakce na ně
 • analýzu jazyka pro účely výuky
 • jazykové dovednosti nutné pro výuku
 • analýzu praktické výuky

Kandidáti musí obvykle věnovat minimálně 80 hodin vyžadovanému studiu, četbě, zadáním před a po sezení, písemným pracem a přípravě hodin.

 

Scrollovat nahoru