Logo Logo
Co je CELTA

Co je CELTA

Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, dříve  'Certificate in English Language Teaching to Adults', je po Cambridge Delta druhá nejvyšší mezinárodně uznávaná kvalifikace vyučujících anglického jazyka neuniverzitního typu.

Vyučujte angličtinu kdekoliv na světě

Cambridge CELTA je obyklým požadavkem zahraničních jazykových škol na minimální kvalifikaci vyučujících na všech obydlených kontinentech. CELTA pořádáná Evropským centrem jazykových zkoušek má navíc akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako vzdělávací program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Oproti častému mylnému přesvědčení není CELTA určena pouze rodilým mluvčím, ale všem vyučujícím angličtiny, jejichž jazyková úroveň je minimálně na stupni C1 Evropského referenčního rámce.

Intenzivní kurz Cambrigde CELTA (tzv. "full-time") probíhá čtyři týdny od rána do večera, je vždy veden dvěma zahraničními tutory s platnou akreditací a validován třetí osobou, hodnotitelem (tzv. "joint-chief assessor") v posledním týdnu kurzu. Certifikáty vystavuje University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), součást University of Cambridge.

Získejte certifikát s globální platností

Certifikáty jsou udělovány kandidátům, kteří v kurzu CELTA úspěšně absolvovali šest hodin hodnocené praktické výuky na živých skupinách a získali kladné hodnocení u všech čtyřech odevzdaných seminárních prací. Výsledná známka z kurzu vychází prioritně z výkonu kandidátů při praktické výuce. Výsledná známka může být "Pass", "Pass B" a u exceletních kandidátů pak "Pass A".

Uznatelnost

Cambride CELTA je prestižní globálně uznávaná kvalifikace. Je také akreditována britským úřadem pro správu kvalifikací a zkoušek - Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) na stupni 5 národního kvalifikačního rámce (Qualifications and Credit Framework for England, Wales and Northern Ireland), což odpovídá bakalářskému vzdělání v metodice. V mnoha zemích byla CELTA inkorporována jako podmínka výkonu učitelského povolání.

Složení účastníků kurzů

Cambridge CELTA je mezinárodní program, a platí to doslova. Naše kurzy již absolvovali účastníci z České republiky, Velké Británie, Irska, Spojených států, Spojených arabských emirátů, Tádžikistánu, Alžíru, Běloruska, Tuniska a Turecka. 

Scrollovat nahoru