Logo Logo

Ceny a registrace

Cambidge CELTA

Pro zápis do kurzů Cambridge CELTA je nutné absolvovat přijímací řízení, proto je zápis dvoustupňový:

  1. Elektronická přihláška
    Po přijetí elektronické přihlášky zasílá žadateli vedoucí programu informace k přijímacímu řízení a tzv. "pre-interview task", dotazník obsahující otázky týkající se učitelské praxe žadatele a zákadních znalostí jazyka. 
     
  2. Pohovor
    Poté, co žadatel zašle zpět vyplnění dotazník, je s ním dohodnut termín pohovoru on-line, který trvá zhruba 45 minut a týká se odpovědí v dotazníku, motivace žadatele a znalostí jazyka. V průběhu pohovoru je zároveň hodnocena míra jazykových dovedností žadatele. Výsledek řízení se žadatel dozví na konci pohovoru. 
    Úspěšní žadatelům je zaslána smlouva a faktura na úhradu kurzovného.

Celé přijímací řízení je vedeno v angličtině.

 

Termíny a ceny Cambridge CELTA

Budete přesměrováni na přehled termínů a cen na hlavním objednávkovém formuláři v anglické verzi webu.

 

Cambridge Delta Module 1

Delta Module 1 je zkouška, proto pro registraci stačí zaslaná závazná elektronická přihláška. Po přijetí a ověření přihlášky je kandidátovi elektronicky zaslána faktura na úhradu zkouškového poplatku.

Termíny a ceny Cambridge Delta Module 1

Scrollovat nahoru